Thuiszittersgids.nl

Met drie personen hebben we dit initiatief opgezet. Doel van ons initiatief is om de gevolgschade van thuiszitten zo veel mogelijk te beperken. Dit willen we bereiken door te informeren over de mogelijkheden en scenario’s die er zijn.

Informatie van voormalige thuiszitters

Edo wil ouders van (voormalige) thuiszitters vragen naar de periode tussen de start van het thuiszitten en de uiteindelijke oplossing die gevonden is. Welke informatie was toentertijd handig geweest om te weten? Welke ervaringen wilt u delen? Wilt u ook meewerken, mail dan naar edo@thuiszittersgids.nl.

Eerste stappen bij thuiszitten

Peter heeft als ouder van een thuiszitter meegemaakt hoe lang het kan duren en welke stappen allemaal doorlopen moeten worden voordat er eindelijk een passende oplossing gevonden is.

Omdat vrijwel iedere situatie uniek is, iedere gemeente jeugdhulp anders ingericht heeft, iedere leerplichtambtenaar andere kennis en kwaliteiten heeft en ook ieder samenwerkingsverband ander beleid heeft, is er vrijwel geen uniform stappenplan te formuleren.

Er is een eerste concept dat we al graag willen delen, ook voor feedback. Heeft u interesse, dan kunt u mailen naar peter@thuiszittersgids.nl